Phiếu thu chi - Xuất nhập

Phiếu thu 3 liên 100 tờ-vanphongxanh.vn
18.000₫

Được làm bằng giấy chất lượng cao bề mặt giấy trắng và láng mịn. Quy cách: 3 liên, 100 tờ/ quyển. 10 quyển/lock

Xem nhanh
Phiếu xuất kho to (A4)-vanphongxanh.vn
4.500₫

Chất liệu: được làm bằng giấy. Công dụng: dùng để theo dõi các sản phẩm được xuất ra khỏi kho. Quy cách: khổ A4 Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn...

Xem nhanh
Phiếu xuất kho nhỏ (A5)-vanphongxanh.vn
3.000₫

Chất liệu: được làm bằng giấy. Công dụng: dùng để theo dõi các sản phẩm được xuất ra khỏi kho. Quy cách: khổ A5 Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây...

Xem nhanh
Phiếu xuất kho nhỏ 3 liên-vanphongxanh.vn
18.000₫

Chất liệu: được làm bằng giấy. Công dụng: dùng để theo dõi các sản phẩm được xuất ra khỏi kho. Phiếu có 3 liên: liên trắng và liên hồng và liên xanh. Thiết kế...

Xem nhanh
Phiếu Xuất kho to 3 liên-vanphongxanh.vn
28.000₫

Phiếu xuất kho 3 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc xuất hàng hóa ra...

Xem nhanh
Phiếu xuất kho to 2 liên-vanphongxanh.vn
28.000₫

Phiếu xuất kho 2 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc xuất hàng hóa ra...

Xem nhanh
Phiếu xuất kho nhỏ 2 liên-vanphongxanh.vn
18.000₫

Chất liệu: được làm bằng giấy. Công dụng: dùng để theo dõi để xuất các sản phẩm ra khỏi kho. Phiếu có 2 liên: liên trắng và liên hồng. Thiết kế đơn giản giúp...

Xem nhanh
Phiếu nhập kho nhỏ (A5)-vanphongxanh.vn
3.000₫

Phiếu nhập kho với biểu mẫu có sẵn giúp ta viết nhanh lẹ trong quá trình mua và bán hàng hóa tiếc kiệm được thời gian.

Xem nhanh
Phiếu nhập kho nhỏ 2 liên (100 tờ)-vanphongxanh.vn
18.000₫

Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ A5, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc nhập hàng hóa ra khỏi kho. Mẫu mã...

Xem nhanh
Phiếu nhập kho to 2 liên-vanphngxanh.vn
28.000₫

Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 3 liên khổ A4, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc nhập hàng hóa ra khỏi kho. Mẫu mã...

Xem nhanh
Phiếu thu-vanphongxanh.vn
3.000₫

Kích thước thành phẩm : 14 x 20 cm. In 1 offset màu, 1 mặt, thành phẩm. Số lượng: 10 quyển/lock

Xem nhanh
Phiếu thu 2 liên 100 tờ-vanphongxanh.vn
18.000₫

Phiếu thu 2 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc thu chi. Quy cách: 100...

Xem nhanh
Phiếu nhập kho to 3 liên 100 tờ-vanphongxanh.vn
28.000₫

Đặc điểm: sản phẩm được in trên loại giấy ford khổ to. Chất lượng: mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe

Xem nhanh
Phiếu nhập kho nhỏ 3 liên 100 tờ-vanphongxanh.vn
18.000₫

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc xuất hàng hóa ra khỏi kho. Chất lượng: mẫu mã...

Xem nhanh
Phiếu nhập kho to (A4)-vanphongxanh.vn
4.500₫

Phiếu nhập kho to được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi chú và lưu đầy đủ thông tin trong việc quản lý nhập hàng...

Xem nhanh
Phiếu chi 2 liên 100 tờ-vanphongxanh.vn
18.000₫

Phiếu chi 2 liên. được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Loại giấy cacbonless, không cần dùng giấy than khi viết. Giúp ghi lưu đầy đủ...

Xem nhanh
Phiếu chi-vanphongxanh.vn
3.000₫

Phiếu chi được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Loại giấy cacbonless, không cần dùng giấy than khi viết. Giúp ghi lưu đầy đủ thông tin...

Xem nhanh
Phiếu chi 3 liên 100 tờ-vanphongxanh.vn
18.000₫

Phiếu chi 3 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc thu chi. 10 cuốn/block.

Xem nhanh