Cây nội thất văn phòng

Cây Trầu Bà Lá Xẻ Cây Trầu Bà Lá Xẻ
Cây Trầu Bà Lá Xẻ
470.000₫

Kích thước : - Chiều cao : 1.1m - 1.2m - Đường kính : 30cm Các loại : - Chậu trụ có kệ ( như hình ) - Chậu...

Xem nhanh
Cây Đại Lộc Cây Đại Lộc

Cây Đại Lộc

1.200.000₫
Cây Đại Lộc
1.200.000₫

Kích thước : - Chiều cao : 1.1m - 1.2m - Đường kính : 35cm Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây xanh văn phòng, đồ dùng văn...

Xem nhanh
Cây Kim Ngân Bện Cây Kim Ngân Bện
Cây Kim Ngân Bện
850.000₫

Kích thước : - Chiều cao : 1.6m -1.7m - Đường kính : 35cm - 40cm Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây xanh văn phòng, đồ dùng văn...

Xem nhanh
Cây Thiết Mộc Lan Ghép
450.000₫

Kích thước: - Chiều cao : 1.5m - 1.6m - Đường kính : 30cm - 40cm Các loại : - Chậu size 1 ( D:40cm ) - Chậu...

Xem nhanh
Cây Trầu Bà Cột Cây Trầu Bà Cột
Cây Trầu Bà Cột
720.000₫

Kích thước : - Chiều cao : 1.6m - 1.65m - Đường kính : 35cm Các loại : - Chậu bom D: 35cm - Chậu bom D: 30cm...

Xem nhanh
Cây Cau Vàng Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

570.000₫
Cây Cau Vàng
570.000₫

Kích thước : - Chiều cao : 1.5m - 1.6m - Đường kính : 35cm Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây xanh văn phòng, đồ dùng văn...

Xem nhanh
Cây Trúc Mây Cây Trúc Mây

Cây Trúc Mây

480.000₫
Cây Trúc Mây
480.000₫

Kích thước : - Chiều cao : 1.5m - 1.6m - Đường kính : 30cm Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây xanh văn phòng, đồ dùng văn phòng,...

Xem nhanh
Cây Huy Hoàng Cây Huy Hoàng

Cây Huy Hoàng

350.000₫
Cây Huy Hoàng
350.000₫

Kích thước : - Chiều cao : 90cm - 100cm - Đường kính : 30cm Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây xanh văn phòng, đồ dùng văn phòng,...

Xem nhanh
Cây Đại Phú Gia Cây Đại Phú Gia
Cây Đại Phú Gia
610.000₫

Kích thước : - Chiều cao: 1.5m - 1.6m - Đường kính : 35cm Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây xanh văn phòng, đồ dùng văn phòng, thiết...

Xem nhanh
Cây Trúc Nhật Cây Trúc Nhật

Cây Trúc Nhật

330.000₫
Cây Trúc Nhật
330.000₫

Kích thước : - Chiều cao: 1m - 1.6m - Đường kính: 30cm - 35cm Các loại : - Chậu vuông dẹt ( H:1.5m - 1.6m và D: 35cm )...

Xem nhanh
Cây Bạch Mã Hoàng Tử
410.000₫

Kích thước : - Chiều cao : 1m - 1.2m - Đường kính chậu : 30cm Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây xanh văn phòng, đồ dùng văn...

Xem nhanh
Cây Bàng Singapore Cây Bàng Singapore
Cây Bàng Singapore
780.000₫

Kích thước - Chiều cao : 1.5m - 1.6m - Đường kính : 35cm - 60cm Các loại : - Chậu bom ( D: 35cm ) -...

Xem nhanh
Cây Đại Đế Vương Xanh
400.000₫

Kích thước - Chiều cao : 90cm -120cm - Đường kính : 30cm Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây xanh văn phòng, đồ dùng văn phòng, thiết...

Xem nhanh
Cây Lưỡi Hổ Cây Lưỡi Hổ

Cây Lưỡi Hổ

390.000₫
Cây Lưỡi Hổ
390.000₫

Kích thước - Chiều cao : 1m -1.2m - Đường kính : 35cm Các loại : - Chậu trụ có kệ gỗ - Chậu bom ( D:...

Xem nhanh
Cây Kim Tiền Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

390.000₫
Cây Kim Tiền
390.000₫

Kích thước - Chiều cao: 1m - 1.2m - Đường kính : 35 - 45cm Các loại: - Chậu vuông vát ( như hình ): H: 1.5m và D:...

Xem nhanh
Cây Bạch Mã Cây Bạch Mã

Cây Bạch Mã

440.000₫
Cây Bạch Mã
440.000₫

Kích thước : H: 1m – 1.2m , Đường kính chậu Bom trắng : 30cm Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây xanh văn phòng, đồ dùng văn phòng,...

Xem nhanh
Cây Hoàng Hậu Cây Hoàng Hậu

Cây Hoàng Hậu

440.000₫
Cây Hoàng Hậu
440.000₫

Kích thước : H: 1m – 1.2m , Đường kính chậu sứ : 30cm Vanphongxanh.vn chuyên cung cấp văn phòng phẩm, cây xanh văn phòng, đồ dùng văn phòng, thiết...

Xem nhanh